Urenregistratie

Urenregistratie

Beheren en automatiseren van de urenregistratie: van indienen tot goedkeuren en van doorbelasten tot factureren. Een sluitende administratie geeft overzicht.

Automatisch genereren
Persoonlijke urenstaten worden iedere week automatisch aangemaakt. Hierop staan alleen de taken waarop de betreffende persoon of organisatie uren mag schrijven. Bij het indienen wordt direct een controle uitgevoerd op het totaal aantal uren per week.

Goedkeuren en budgetteren
U bepaalt wie urenstaten mag goedkeuren. Hierna worden gemaakte uren als kosten en omzet op het budget geboekt. Er wordt rekening gehouden met gewerkte uren, vakantiedagen en ziekteverzuim. Op basis hiervan wordt een voortgangspercentage gemaakt.

Factureren
Na goedkeuring van de urenstaten kunnen er automatisch facturen aangemaakt worden. Dit kan op basis van de gemaakte uren of op basis van voortgangspercentage.

Wat wilt u optimaliseren?

Modules

Nieuwsgierig?