Strategische Planning

Strategische Planning

Deze module helpt u om scenario’s met elkaar te vergelijken wanneer u een beslissing moet nemen over investeringen in bijvoorbeeld gebouwen, personeel of middelen.

Periodieke uitgaven
Periodieke kosten zoals meerjarenonderhoud of energie kunt u in een schema opgeven. U kunt een indexeringspercentage opgeven en eventueel aanpassingen maken in de datum of kosten in een bepaalde periode.

Periodieke omzet
Voor uw inkomsten kunt u per periode een groeipercentage opgeven. Huurinkomsten bijvoorbeeld zullen afhankelijk zijn van de verwachte bezettingsgraad in de verschillende periodes.

Investeringen doorrekenen
Investeringen hebben gevolgen voor het operationele resultaat vanwege rentekosten. U kunt de gevolgen voor de cashflows analyseren om te bepalen of er externe financiering nodig is.

Financiële rapportages
Nadat schema’s met periodieke inkomsten en uitgaven gespecificeerd zijn, kunt u verschillende rapportages (scenarioanalyses) bekijken die de kosten, opbrengsten, resultaat en cashflow per periode weergeven.

Integratie onderhoudsplanning
De planningsmodule is geïntegreerd met de meerjarenonderhoudsplanning in Corpomanager. De kosten op basis van periodieke onderhoudsschema’s kunnen direct in de planning worden opgenomen.

Nieuwsgierig?