Meldingenbeheer

Meldingenbeheer

Deze module is een complete oplossing voor het beheren van klachten, wensen, informatieaanvragen en storingen (KWIS).

Self service portal
Medewerkers kunnen zelf via ‘slimme formulieren’ met standaard waardes en invoercodes meldingen doen. Ook anonieme gebruikers kunnen via portal (in uw huisstijl) meldingen doen.

Meldingenproces
Door gebruik van workflows worden meldingen op een consistente manier afgehandeld. Via taken wordt gezorgd dat alle stappen van het proces doorlopen worden. Door escalaties, notificaties, statussen en service levels worden taken op het juiste moment uitgevoerd.

Gegevens over melding
Door meldingen in te voeren wordt automatisch een compleet digitaal bestand opgebouwd met gegevens van de aanvrager, responses, acties, datums en interacties. U kunt documenten uploaden en koppelen aan de melding of aanvraag.

Analyse en SLA
Alle stappen in het meldingenproces worden bijgehouden. U kunt altijd een overzicht opvragen van responstijden en eventuele problemen. Resultaten worden gevisualiseerd in rapporten, grafieken en dashboards. Zo ziet u of leveranciers voldoen aan hun Service Levels.

Nieuwsgierig?