Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning

Door gebruik te maken van MJOP en conditiemeten in Corpomanager is het mogelijk om controle te krijgen en te houden op het meerjaren onderhoud van uw vastgoed.

Registratie
Het overzichtelijk registreren van coderingen, elementen en onderhoudscyclussen vormen de basis voor uw meerjarenonderhoudsplan. Deze kunnen makkelijk gekoppeld worden aan de complexen/panden in Corpomanager.

Kostendatabank
Met een kostendatabank kunt u overzichtelijk alle werkzaamheden raadplegen op een gemiddeld prijspeil. Deze kunt u zelf vullen of bij ons afnemen. Vraag naar de mogelijkheden!

Conditiemeten
Op basis van de NEN-2767 kunt u gebreken constateren bij de elementen die u heeft vastgelegd. Het berekenen van een conditiescore, maar ook het opslaan van foto’s, behoren tot de mogelijkheden.

Nieuwsgierig?