ITIL

ITIL

Binnen de ITIL module kunt u de ICT processen volledig managen en beheren.

Configuration Management Database (CMDB)
Via configuratie items beschrijft en beheert u de onderdelen van uw infrastructuur. U weet precies wat waar staat, wanneer componenten geïnstalleerd zijn en wat er veranderd is. Koppel de CMDB bijvoorbeeld aan inventaris of aan gebruikers.

(Self)servicedesk Management
Incidenten, verzoeken om wijzigingen en aanvragen kunnen door eindgebruikers gemeld worden via een portal met single sign on functionaliteit

Incident management
Aan de hand van workflows kunnen incidenten die worden gemeld automatisch toegewezen worden aan een uitvoerdersgroep en indien nodig worden geëscaleerd. De SLA kan uiteraard automatisch worden bewaakt.

Problem management
Gevolgen van problemen minimaliseerd u door een database op te bouwen met bekende problemen, oplossingen of alternatieve oplossingen. Door analyse van problemen kunnen maatregelen getroffen worden ter voorkoming.

Change management
Veranderingen op een gestructureerde manier beschrijven, goedkeuren en documenteren waarmee u de verschillende configuratie items kunt analyseren. Veranderingen zijn direct of vanuit een incident aan te maken.

Release management
Corpomanager helpt bij het plannen van veranderingen. U kunt zien wanneer releases gepland zijn, welke configuratie items betrokken zijn en wat er veranderd zal worden.

Nieuwsgierig?