Implementatie aanpak

Consultancy

Wij zijn er van overtuigd dat iedere implementatie vraagt om een klant specifieke benadering. Wij combineren onze kennis van methodieken en bekende stromingen als IPMA, PRINCE2, Agile/Scrum e.d. met de ervaring die we afgelopen 10 jaar hebben opgedaan bij meer dan 100 ICT implementatie projecten bij vastgoedbedrijven. Uw organisatie is ons vertrekpunt, samen stellen we de beste implementatie aanpak vast.

Onze 3 speerpunten

Bij elke implementatie van onze software-oplossingen focussen wij op drie speerpunten.

Businesscase

Best practice

Samenwerken

Businesscase

Als eerste hechten we veel waarde aan het opstellen van de businesscase voor de start van het project samen met de opdrachtgever. Soms uitgewerkt tot in detail, soms is het naast elkaar zetten van “wat gaan we bereiken en wat leveren de resultaten van het project op” in relatie tot de investering voldoende. Zo is en blijft voor iedereen tijdens iedere fase van het project duidelijk waarom we het project uitvoeren.

Best practice

Ons tweede speerpunt is de best practice inrichting van onze software-oplossing Corpomanager. Wij hebben de inrichting van ieder bedrijfsproces grotendeels gestandaardiseerd. Die standaard inrichting is gebaseerd op wat gebruikers binnen meer dan 400 organisaties hebben gedefinieerd als het ideale proces gecombineerd met onze kennis van een lean en mean bedrijfsvoering van vastgoedbedrijven. Door de best practice als uitgangspunt te hanteren kunnen we snel en tegen een relatief beperkte investering goede ondersteuning bieden aan uw bedrijfsprocessen.

Samenwerken

Ons laatste speerpunt kenmerkt onze manier van samenwerken. Voor ons is het een automatisme om de business en andere stakeholders nadrukkelijk te betrekken voorafgaand en tijdens de uitvoering van het project. We maken een goed plan en geloven dat dit vervolgens één van de bouwstenen is voor een succesvol project. Bij de uitvoering zitten we daarom ook “kort op de bal”.

Het resultaat

Dankzij onze aanpak zorgen wij samen met onze klanten voor een succesvol implementatietraject met de beste klantervaring en tegen eerlijke prijzen.

Meer weten?

Wilt u graag wat meer informatie ontvangen over onze diensten of gewoon een keer verder kennismaken?