Energiebeheer

Energiebeheer

Deze module draagt bij aan het thema duurzaamheid in relatie tot energieverbruik. Alle relevante soorten meters en periodiek op te nemen meterstanden worden geregistreerd en geanalyseerd.

Online notificaties
U kunt betrokkenen automatisch berichten dat meterstanden opgenomen dienen te worden. Deze kunnen per vestiging online worden doorgegeven. De data is direct en centraal beschikbaar.

Metergegevens
Het is mogelijk om algemene gegevens (metersoort, model en serienummer) vast te leggen. Meters kunnen gekoppeld worden aan een gebouw, een ruimte of een machine, maar ook aan een contract met een energieleverancier.

Verbruik meten
Door meterstanden vast te leggen en de datum waarop de waarde gemeten wordt, wordt het verbruik over een bepaalde periode berekend. Via onze rapportagetools kunt u het verbruik per tijdseenheid overzichtelijk tonen en het verbruik grafisch weergeven.

Emissies
Door het beheren van alle emissies, heeft u inzicht in de bijdrage aan CO2 uitstoot door uw organisatie.

Doorbelasten en onderhoud
Behalve meetwaarden kunt u ook een prijs per eenheid aan de meters koppelen. Zo kunnen tarieven berekend en doorbelast worden. Op basis van draaiuren kan ook het tijdstip van onderhoud berekend worden.

Grafieken
De actuele waarde, ofwel meterstand, kan worden afgezet tegen één of meerdere instelbare drempelwaarden. Bijvoorbeeld: normaal, waarschuwing en kritiek. De actuele stand wordt middels een ‘naald’ op een meter (voorzien van een schaalverdeling) weergegeven.

Wat wilt u optimaliseren?

Modules

Nieuwsgierig?