Contractmanagement

Contractmanagement

Met de module contractmanagement van Corpomanager bent u in staat om alle fases van een contract  optimaal uit te voeren.

Wat is de toegevoegde waarde?

Dashboard Contractmanagement

Met behulp van rol-specifieke dashboards heeft de gebruiker direct inzicht in de taken en contracten die aandacht nodig hebben.

Procesgestuurd systeem

Bouw uw eigen workflow

Automatiseer uw processen met de workflow-functionaliteit van Corpomanager. Borg op deze manier uw proces en bepaal wie binnen het team een taak krijgt om uit te voeren. Automatische notificaties zijn uiteraard ook aanwezig. U kunt met alle stakeholders (zowel intern als extern) van het contract in hetzelfde systeem werken.

Controle
Krijg meer controle over uw contracten dankzij automatische notificaties bij het naderen van bijvoorbeeld een einddatum van een contract of het inplannen van een evaluatiegesprek. Alle contracten kunt u gemakkelijk terugvinden via vier verschillende ingangen: leverancier, complex, assets en inkoopcontracten. Een belangrijk voordeel t.o.v. Excel. 

 

Digitale registratie
Vind alle gegevens rondom een inkoopcontract terug met deze module via elk device met internet. Koppel ook het fysieke document aan het contract. Via de tabbladen Team, Notificaties, Financieel, Indexatie, Documenten, Clausules, KPI’s en Korting navigeert u gemakkelijk naar de juiste informatie. 

Leveranciersbeoordelingen I Prestatiemanagement
U kunt uw leveranciers gemakkelijk beoordelen. Resultaten registreert u bij het gerelateerde contract. Doelstellingen die zijn afgesproken worden geregistreerd en kunnen bij de volgende beoordeling worden geëvalueerd. Onze oplossing genereert automatisch taken voor de leverancier om uit te voeren m.b.t. beoordelingen. Denk bijvoorbeeld aan het aanleveren van rapportages voor de evaluatie.

Overzicht functionaliteit

Gebouwen, Assets & Contacten
Voor professioneel contractbeheer kunt u uw vastgoed, assets (inventaris) en contacten (relaties en contactpersonen) registreren in de module contractmanagement en koppelen aan contracten.
Rapportages
U krijgt de beschikking over diverse rapportages om meer inzicht en overzicht te creëren rondom uw contracten.
Team
U kunt bij elk contract een team vaststellen van zowel interne als externe partijen die zo op het juiste moment in het proces taken en berichten kunnen ontvangen.
Prestatiemanagement
Registreer en automatiseer uw prestatiemanagement met deze module. Leg uw afspraken en KPI’s vast bij een contract en laat de oplossing automatisch taken versturen naar de leden van het team van het contract. Denk aan bijvoorbeeld taken voor bijwerken certificaten en inplannen evaluatiegesprekken.
Leveranciersbeoordelingen
Registreer alle beoordelingen van uw leveranciers en zie middels rapportages de prestaties op de KPI’s van uw leveranciers op uw contracten.
Borgingsdocumenten
Registreer uw borgingsdocumenten bij uw vastgoed en/of assets en ontvang meldingen bij nadering einddata. Corpomanager activeert automatisch een taak voor u en/of uw leverancier voor het bijwerken/uploaden van het borgingsdocument (keuringen en certificaten).

Enquete
Laat onze module automatisch een enquête versturen naar personen en/of organisaties voor het genereren van bijvoorbeeld een score op de KPI Klanttevredenheid.
Contracten per categorie
Per categorie bepaalt u welke gegevens moeten worden vastgelegd. Per categorie kunt u overzichten genereren. Door autorisaties kunnen betrokkenen enkel de voor hen relevante contracten inzien.
Notificaties
Per contract worden belangrijke data vastgelegd. Bijvoorbeeld voor opzeggingen/verlengingen of voor betalingen en leveranciersbeoordelingen. Bij elke datum kunt u aangeven wanneer u een herinnering wilt ontvangen.
Digitaal dossier
Het contract zelf kan worden vastgelegd, maar ook alle bijbehorende correspondentie en andere bijlagen.
Leveranciers-portaal
Betrek uw leveranciers direct in uw proces van contractmanagement. Via ons leveranciers-portaal ontvangen de leveranciers taken en berichten rondom contracten, denk aan het uploaden van keuringen, certificaten en rapportages. Daarnaast kan de leverancier belangrijke informatie terugvinden van zijn contracten en leveranciers-beoordelingen.
Proces-gestuurd
Automatiseer uw processen met de workflow-functionaliteit van de module contractmanagement. Borg op deze manier uw proces en bepaal wie binnen het team een taak krijgt om uit te voeren. Automatische notificaties zijn uiteraard ook aanwezig.

Nieuwsgierig?