Contractbeheer

Contractbeheer

Met de module contracten bespaart u kosten door tijdige facturering en betaling. Bovendien bewaart u overzicht zodat contracten op tijd verlengd of opgezegd worden.

Contracten per categorie
Per categorie bepaalt u welke gegevens moeten worden vastgelegd (arbeidscontracten, huurcontracten, leasecontracten, etc.). Per categorie kunt u overzichten genereren. Door autorisaties kunnen betrokkenen enkel de voor hen relevante contracten inzien.

Notificaties
Per contract worden belangrijke data vastgelegd. Bijvoorbeeld voor opzeggingen/verlengingen of voor betalingen en leveranciersbeoordelingen. Bij elke datum kunt u aangeven wanneer u een herinnering wilt ontvangen.

Samenvatten en clausules
In contracten kunnen alle clausules en belangrijke data gemarkeerd worden. Zo kunt u op een later moment snel in het contract zoeken en heeft u een totaaloverzicht van alle belangrijke data en clausules.

Indexeren
Contracten kunnen automatisch geïndexeerd worden. Voor bepaalde items kunt u een afwijkende index opgeven zodat bijvoorbeeld wel de huur maar niet de onderhoudskosten geïndexeerd worden.

Leveranciersbeoordelingen
U kunt jaarlijks uw leveranciers beoordelen. Resultaten registreert u bij het gerelateerde contract. Doelstellingen die zijn afgesproken worden geregistreerd en kunnen bij de volgende beoordeling worden geëvalueerd.

Digitaal dossier
Het contract zelf kan worden vastgelegd, maar ook alle bijbehorende correspondentie en andere bijlagen.

Nieuwsgierig?